Behandeling van trauma, angst, dwang en tics
Home
Praktijk Marleen
Behandelaanbod
Trauma
Angst
Dwang
Tics
Opvoedondersteuning
Ondersteuning school
Preventie
Tarieven/vergoeding
Contact

 

Dwang 


Er zijn veel soorten dwang. Vaak zijn het dingen die mensen doen bijvoorbeeld steeds je handen moeten wassen, steeds alles moeten controleren. Er zijn ook mensen die nare gedachtes hebben die steeds maar terugkomen bijvoorbeeld de gedachte dat je iemand iets ergs wil aandoen terwijl je dat helemaal niet wil, vloeken terwijl je dat helemaal niet wil.

Mensen doen dit vaak omdat ze ergens bang voor zijn. Bang om een ziekte te krijgen, bang dat er iets ergs zal gebeuren enz. Omdat je daar zo bang voor bent, krijg je een heel vervelend gevoel. Dwanghandelingen geven je juist een veilig gevoel. Als je alles maar goed controleert, als je je steeds maar wast, dan is het goed. Jammer genoeg duurt dat veilige gevoel maar kort en moet je weer aan de gang om te controleren, te denken. Voordat je het weet ben je heel veel tijd kwijt aan dwang, kom je niet meer toe aan het huiswerk maken of ga je steeds later slapen omdat je eerst nog heel veel handelingen moet verrichten.

Vaak weet je wel dat het niet klopt maar je gevoel zegt iets heel anders en dat gevoel is heel sterk.

Behandeling: In de behandeling leer je om te gaan met dwanggedachten, het achterwege laten van dwanghandelingen en het doorbreken van vermijdingsgedrag. Hoe je dat kunt bereiken kan ik uitleggen in een gesprek. Om effect te bereiken moet er veel geoefend worden. In de behandeling wordt een actieve inzet van de jongere, het kind en zijn/haar ouders gevraagd en moeten er huiswerkopdrachten worden gedaan. Een behandeling duurt meestal drie tot zes maanden. Het is zinvol dat de het kind/de jongere de oefeningen zelf blijft herhalen, eventueel met behulp van een “opfrisbijeenkomst ”.

Praktijk Marleen | info@praktijkmarleen.nl