Behandeling van trauma, angst, dwang en tics
Home
Praktijk Marleen
Behandelaanbod
Trauma
Angst
Dwang
Tics
Opvoedondersteuning
Ondersteuning school
Preventie
Tarieven/vergoeding
Contact

 

Tics 


Een tic is als een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische beweging (oogknipperen, de ogen wegdraaien, trekken met de mond, bepaalde armbewegingen of hoofdschudden) of vocale uiting (ook wel geluidstics, zijn tics waarbij er een luchtstroom wordt verplaatst door de keel of neusholte zoals kuchen, de keel schrapen, kreten uiten of maken van piepgeluidjes). Indien er sprake is van zowel verschillende motorische tics als tenminste één vocale tic, die bovendien gedurende meer dan een jaar optreden, wordt gesproken van de stoornis van Gilles de la Tourette (GTS). Soms komen uitsluitend motorische of vocale tics voor, te classificeren als chronische motorische of vocale ticstoornis. Bij tics die korter dan een jaar aanwezig wordt gesproken van een voorlopige ticstoornis.

De richtlijnen adviseren te starten met gedragstherapie. Hoewel deze voorkeur niet gestaafd kan worden vanuit de wetenschap (op dit moment zijn er geen onderzoeken bekend waaruit blijkt welke van deze twee behandelingen het meest effectief is), wordt gedragstherapie een eerste keuzebehandeling genoemd vanwege de bijwerkingen die verbonden zijn aan het gebruik van medicatie en aanwijzingen dat de effecten van gedragstherapie ook na beëindiging ervan voortduren, terwijl dit bij medicatie niet het geval is.

Behandeling: In onderzoek zijn twee soorten gedragstherapie voor tics effectief gebleken. Om het voor kinderen en jongeren overzichtelijk en de behandeling aantrekkelijk te maken wordt er gewerkt met een werkboek. Bij de jongere kinderen worden de ouders er bij betrokken en moeten zowel het kind als de jongere huiswerkopdrachten maken.
Praktijk Marleen | info@praktijkmarleen.nl