Menu Sluiten

Klachten

Heeft u een klacht?

Medewerkers van Praktijk Marleen doen hun uiterste best om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat u andere verwachtingen had of niet helemaal tevreden bent over de geleverde hulp. We raden u aan om daar niet mee rond te blijven lopen en de onvrede te melden.

 1. Ervaart u onvrede,  bespreek dit dan met uw hulpverlener.
 2. Komt u er met uw hulpverlener niet uit, of vindt u het lastig om dit met uw hulpverlener te bespreken, neem dan contact op met Marleen van de Grift, praktijkhouder Praktijk Marleen. Dit kan telefonisch of via email, marleen@praktijkmarleen.nl.
 3. Als uw onvrede niet is weggenomen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris, bijvoorbeeld per brief of email. In de mail of brief moeten uw naam en contactgegevens staan, wie degene is op wie de klacht betrekking heeft, en waar de klacht over gaat. De klachtenfunctionaris kan meedenken in een oplossing en bemiddelen.

  Klachtenfunctionaris Praktijk Marleen
  Pr. Margrietstraat 50A
  2983 EH Ridderkerk
  info@praktijkmarleen.nl

Heeft u de vorige stappen doorlopen, en is uw onvrede nog niet weggenomen? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Eventueel kan de klachtenfunctionaris u daarbij helpen. U kunt de klacht indienen per brief of email aan info@praktijkmarleen.nl waarin staat dat deze bedoeld is voor de klachtencommissie. In de mail of brief moeten uw naam en contactgegevens staan, wie degene is op wie de klacht betrekking heeft, en waar de klacht over gaat. De klachtencommissie neemt contact met u op over het vervolg. Uiteindelijk geeft de klachtencommissie een oordeel met eventuele aanbevelingen, waarop praktijk Marleen schriftelijk zal reageren. U kunt de volledige klachtenprocedure hier nalezen.

Klachtencommissie Praktijk Marleen
Pr. Margrietstraat 50A
2983 EH Ridderkerk
info@praktijkmarleen.nl

Geheimhouding
Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de zaak is geheimhouding verplicht. 

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van uw klacht.