Menu Sluiten

Werkwijze

Aanmelding

Om te kunnen aanmelden heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of wijk/jeugdteam. U kunt ook zonder verwijzing aanmelden maar dan komt u niet in aanmerking voor vergoeding van zorg.

U kunt zowel telefonisch als per mail aanmelden. In het eerste telefoongesprek wordt er kort gevraagd wat de reden van aanmelding is en wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakings-/intakegesprek.

Ter voorbereiding op het gesprek wordt u een vragenlijst per mail toegestuurd en ontvangt u een aantal vragenlijsten. Op deze manier verzamel ik alvast informatie om het intakegesprek goed voor te bereiden.

Voor het intakegesprek graag meenemen:
– Verwijsbrief (wanneer u verwezen bent door de huisarts)
– Identiteitsbewijs van uw kind

Laat uw gegevens hieronder achter en wij nemen contact met u op. 

Intake

Het intakegesprek duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Het gesprek begint met zowel de ouder(s) als het kind. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het verloop van het gesprek kan het gesprek gesplitst worden in een deel met ouders en een deel met het kind afzonderlijk. Aan het einde van het gesprek probeer ik de problematiek helder te hebben en de vraag van het ouders/kind waarbij ze hulp en ondersteuning bij willen.

Samenwerking hoofdbehandelaar: Vanuit de jeugdwet is het verplicht om onder verantwoordelijkheid van een BIG-geregistreerde hulpverlener te werken. Omdat ik zelf niet BIG-geregistreerd ben, werk ik samen met Nathalie van Thijen, GZ-psycholoog. Dit houdt in dat zij het intakeverslag leest en dat de GZ-psycholoog bij één van de gesprekken aanwezig kan zijn. U hoort voor dit gesprek wanneer dit het geval is.

Na intake

– Er wordt een intakeverslag en behandelovereenkomst  gemaakt waarin de doelen staan waaraan gewerkt gaat worden. De behandelovereenkomst wordt met u  doorgesproken. Wanneer u akkoord gaat, wordt de behandelovereenkomst getekend. 

– Er wordt een melding in SISA gemaakt. SISA staat voor Signaleren en SAmenwerken. Het is een computersysteem waarin professionals kunnen signaleren dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om u en uw kind zo de best mogelijke begeleiding te bieden. Met SISA wordt alleen maar bijgehouden of meerdere professionals op hetzelfde moment bij uw kind betrokken zijn. Er staat geen inhoud in SISA. Alleen naam, geslacht en geboortedatum van het kind en de gegevens van de professional. Wilt u nog verdere informatie hierover, vraag er bij mij naar. We zijn verplicht om aan SISA mee te doen wanneer we gecontracteerd worden door de gemeenten.

– Wanneer u door de huisarts wordt verwezen, zal u worden gevraagd of ik de gegevens van u mag doorgeven aan het wijkteam. U mag ook “nee” zeggen.