Menu Sluiten

Levensvisie

Ik geloof in God als schepper van de mens. De mens is naar Zijn beeld geschapen en daarom kostbaar, waardevol. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren wil ik daarom respectvol benaderen als beelddragers van God.

Ik geloof ook in de zondeval waardoor de ellende in de wereld is gekomen. We leven daarom niet meer in een volmaakte schepping maar in een gebroken wereld. Daar zijn problemen, beperkingen, handicaps, verdriet, rouw een voorbeeld van. Deze kunnen we niet altijd wegnemen maar we kunnen wel leren om met deze gebrokenheid om te gaan. Ons leven is niet maakbaar. Ik wil mijn talenten gebruiken om anderen te leren omgaan met deze gebrokenheid.

Ik geloof in de Heere Jezus Christus die als Verlosser in deze wereld gekomen is zodat wij niet in deze ellende hoeven te blijven maar er perspectief is. Vanuit dit perspectief sta ik in het leven en probeer ik anderen te helpen.

Het geloof is voor mij inspirerend in het leven en in mijn werk. Dit betekent niet dat ik er alleen voor christenen ben maar juist voor iedereen.

Marleen van de Grift